Logo: opti-pack, link til forsidenLogo: opti-pack, link til forsiden
opti-pack
 English English   Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: opti-pack > 0 Sammenfatning

0 Sammenfatning

Vejledningen starter med en stærkt forkortet gennemgang af de gældende direktiver, bekendtgørelser og standarder.

Den ansvarlige for at disse regler overholdes er den, der bringer en emballage eller et emballeret produkt på EU’s markeder. Det er typisk en vareproducent, der køber emballager for at pakke sit produkt ind (packer/filler). Dog kan det i andre tilfælde være emballageproducenten, en importør af varer eller en detailhandelskæde med handelsmærker.

Denne ansvarlige virksomhed skal jf. direktivet have gjort følgende:

 • Have minimeret emballagesystemet, så emballagen lige netop opfylder sine funktioner – beskytte, sælge, informere, tilpasse til distributionen etc.
 • Sikret at hver emballagekomponent maks. indeholder 100 ppm. tungmetal.
 • Have minimeret brugen af naturskadelige stoffer jf. EU Direktiv 67/548.
 • Opfylde nogle specielle krav, hvis emballagen skal genbruges til samme formål
 • Sikret at emballagen kan opfylde mindst ét af følgende krav:
  • Kunne genvindes til andre materialer
  • Kunne forbrændes med energiudnyttelse
  • Kunne komposteres eller bionedbrydes

Ovenstående krav er nærmere beskrevet i seks europæiske standarder og to rapporter. To af de seks europæiske standarder giver en helt præcis vejledning til virksomhederne i om en emballage opfylder kravene eller ikke. De øvrige standarder er systemstandarder, der sikrer, at virksomhederne har været gennem en proces. Disse fire systemstandarder har mange virksomheder vanskeligt ved at implementere, fordi de ikke giver en helt klar vejledning.