Logo: opti-pack, link til forsidenLogo: opti-pack, link til forsiden
opti-pack
 English English   Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: opti-pack > 2. Love og Standarder

2. Love og Standarder

 Emballagedirektivet kræver, at en virksomhed skal have gjort følgende:

1.      Have minimeret emballagesystemet, så emballagen lige netop opfylder sine funktioner – beskytte, sælge, informere, tilpasse til distributionen etc.

2.      Sikre at hver emballagekomponent maks. indeholder 100 ppm. tungmetal.

3.      Have minimeret brugen af naturskadelige stoffer jf. EU Direktiv 67/548.

4.      Opfylde nogle specielle krav, hvis emballagen skal genbruges til samme formål

5.      Sikre at emballagen kan opfylde mindst ét af følgende krav:

a.      Kunne genvindes til andre materialer

b.      Kunne forbrændes med energiudnyttelse

c.       Kunne komposteres eller bionedbrydes

Ad) 1.  Det mest naturlige er, at den virksomhed, der bringer en emballage eller et emballeret produkt på markedet, udfører denne opgave. Det vil altså være alle typer af virksomheder både store og små. Det er muligt at bruge både Emballagedirektivets bilag II og EN13428. Indholdet svarer nøje til hinanden. Det har været erfaringen under dette projekt, at virksomhederne efterspørger mere konkrete forslag til det praktiske arbejde. Derfor har denne vejledning i kapitel 6 givet et bedre redskab til virksomhederne.

Ad) 2.  For langt de fleste virksomheder vil det være umuligt at fremskaffe de nødvendige oplysninger. Data vil normalt foreligge hos underleverandører eller endda hos disses underleverandører, som sjældent er villige til at fremsende andet end en overensstemmelseserklæring. Se bilag C. Det anbefales, at det er emballageleverandøren, der bruger CR 13695-1.

Ad) 3.  Her gælder det samme. For langt de fleste virksomheder vil det være umuligt at fremskaffe de nødvendige oplysninger fra underleverandørerne, hvorfor en overensstemmelseserklæring er eneste praktiske mulighed. Se bilag C. Det anbefales, at det er emballageleverandøren, der bruger CR 13695-2.

Ad) 4.  Langt de fleste virksomheder bruger ikke genbrugsemballage og skal ikke overholde dette krav. Når det er tilfældet bør man altid anvende EN 13429.

Ad) 5.  De tre måder emballagen kan genvindes på kræver brug af standarderne EN 13430-13432. Også her er det ikke realistisk, at det er den virksomhed, der køber emballager for at pakke sit produkt ind, som tager ansvaret. Disse virksomheder bør kræve at få en overensstemmelseserklæring fra deres leverandører af emballage, som udarbejder dokumentationen ud fra standarderne. Man bør være opmærksom på, at alle tre genvindingssystemer ikke er til stede på alle markeder.