Logo: opti-pack, link til forsidenLogo: opti-pack, link til forsiden
opti-pack
 English English   Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: opti-pack > Bilag B

Bilag B

2.      Krav i forbindelse med emballagens genbrugelighed - Følgende krav skal være opfyldt samtidig:
 

   • emballagen skal oemballagens fysiske egenskaber skal være af en sådan art, at emballagen kan genbruges et antal gange under normalt forudsigelige anvendelsesbetingelser,
     
   • det skal være muligt at behandle den brugte emballage i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedskravene for arbejdstagerne,
     
   • opfylde kravene til nyttiggørelsesegnet  emballage, når emballagen ikke længere genbruges og dermed bliver til affald.