Logo: opti-pack, link til forsidenLogo: opti-pack, link til forsiden
opti-pack
 English English   Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: opti-pack > Bilag C

Bilag C

Dette er Teknologisk Instituts forslag til, hvordan man kan udforme en overensstemmelseserklæring i forskellige sammenhænge. Jævnfør vejledningen kan overensstemmelseserklæringer være relevant i de sammenhænge, hvor man ikke selv har udformet dokumentationen eller kan få dokumentationen fremsendt fra sin leverandør.

Hvis man som ansvarlig virksomhed således ikke selv er i besiddelse af den nødvendige dokumentation, er det vigtigt, at overensstemmelseserklæringen indeholder et løfte fra underleverandøren om at påtage sig at fremsende den nødvendige dokumentation, hvis en offentlig myndighed kræver skriftlig dokumentation. Den ansvarlige virksomhed skal være opmærksom på følgende vigtige forhold:

 • Når man skifter underleverandør skal hele dokumentationen genovervejes.
   
 • Hvis underleverandørens overensstemmelseserklæring bygger på oplysninger fra egen virksomhed, så kan det eventuelt betyde, at underleverandørens dokumentation skal genovervejes når betingelserne ændrer sig.

På følgende områder kan overensstemmelseserklæringer være relevante:

 • Emballageminimering (EN13428)
 • Tungmetaller (EN13428 og CR13695-1)
 • N-stoffer (EN13428 og CR13695-2)
 • Genbrugsemballage (EN13429)
 • Materialegenvinding (EN13430)
 • Energigenvinding (EN13431)
 • Bionedbrydning og kompostering (EN13432)

På næste side i dette bilag har Teknologisk Institut skrevet et forslag til en sådan overensstemmelseserklæring med forskelligt indhold. Det vil nok i praksis være hensigtsmæssigt at have oversat denne erklæring til fremmedsprog – min. engelsk og gerne de øvrige europæiske hovedsprog.

En virksomhed skal altid overveje den givne situation og formulere sin egen specifikke erklæring.