Logo: opti-pack, link til forsidenLogo: opti-pack, link til forsiden
opti-pack
 English English   Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: opti-pack > Bilag C

Bilag C

Virksomhed X erklærer hermed, at vores xyz emballage overholder Direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF) med ændringerne i 2004/12/EF, samt nedenstående harmoniserede europæiske standarder.

Såfremt en offentlig myndighed ønsker dokumentation for nedenstående forhold, kan denne myndighed frit henvende sig til Virksomhed X, att: Abc, telefon: +45 xx xx xx eller e-mail: abc@virksomhedx.dk. Virksomhed X vil herefter fremsende den nødvendige dokumentation direkte til denne offentlige myndighed.

Denne erklæring omfatter følgende forhold:

Emballageminimering (EN13428)

På grundlag af vedlagte oplysninger fra vores kunde er der foretaget en minimering af ovennævnte emballage. På dette grundlag kan vi dokumentere, at emballagesystemet ikke bruger mere emballagemateriale end det er nødvendigt for, at emballagen skal/kan opfylde de funktioner, der er nævnt i EN13428. Processen er gennemført i henhold til EN13428.

Tungmetaller (EN13428 og CR13695-1)

Der er foretaget en analyse af indholdet af tungmetaller i alle emballagekomponenter, der indgår i ovenstående emballage. Analysen bygger på oplysninger fra vores underleverandører. På dette grundlag kan vi erklære, at indholdet af tungmetallerne: bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom ikke overstiger 100 ppm.

N-stoffer (EN13428 og CR13695-2)

  • Vores emballage indeholder ingen af de N-stoffer, der er nævnt i direktiv, 67/548/EF.
  • Vores emballage kan i nogle tilfælde indeholde nogle få af de stoffer, der er nævnt i direktiv, 67/548/EF. Når dette er tilfældet er der foretaget en minimering af disse stoffer, således at der kun bruges netop den mængde, der er nødvendig. Denne vurdering følger kravene i EN13428 og CR13695-2. I visse tilfælde forefindes denne dokumentation ikke hos Virksomhed X. I disse tilfælde har Virksomhed X sikret sig fra sine underleverandører med overensstemmelseserklæringer, hvor underleverandøren påtager sig at foretage den nødvendige dokumentation overfor myndighederne.

Genbrugsemballage (EN13429)

Emballagen xyz er konstrueret som en genbrugsemballage jævnfør betingelserne i EN13429. Virksomhed X kan fremsende skriftlig dokumentation herfor på forlangende fra  en given offentlig myndighed.

Materialegenvinding (EN13430)

Følgende komponenter i emballage xyx: y og z er egnet til materialegenvinding jævnfør kravene i EN13430. Relevante indsamlingssystemer forefindes i følgende lande eller markeder. Virksomhed X kan fremsende skriftlig dokumentation herfor på forlangende fra en given offentlig myndighed.

Energigenvinding (EN13431)

  • Hver enkelt emballagekomponent indeholder mere end 50% organisk materiale. Derfor er kravene i EN13431 opfyldt for energigenvinding. Virksomhed X kan fremsende skriftlig dokumentation herfor på forlangende fra en given offentlig myndighed.
  • Hver enkelt emballagekomponent indeholder mindre end 50% organisk materiale. Der er gennemført en analyse jævnfør kravene i EN13431, der viser at komponenterne opfylder kravene for energigenvinding. Virksomhed X kan fremsende skriftlig dokumentation herfor på forlangende fra en given offentlig myndighed. I visse tilfælde forefindes denne dokumentation ikke hos Virksomhed X. I disse tilfælde har Virksomhed X sikret sig fra sine underleverandører med overensstemmelses-erklæringer, hvor vores underleverandør påtager sig at foretage den nødvendige dokumentation overfor myndighederne.

Bionedbrydning og kompostering (EN13432)

Komponenterne i emballagen xyz er analyseret efter kravene i EN13432 og er egnet til bionedbrydning og kompostering. I visse tilfælde forefindes denne dokumentation ikke hos Virksomhed X. I disse tilfælde har Virksomhed X sikret sig fra sine underleverandører med overensstemmelseserklæringer, hvor underleverandøren påtager sig at foretage den nødvendige dokumentation over for myndighederne.

Virksomhed X erklærer hermed at ovenstående er korrekt, samt at en offentlig myndighed med accept fra vores kunde altid kan få fremsendt den nødvendige dokumentation.

Med venlig hilsen
Virksomhed X

Underskrift

Navn
Titel